0-9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Подготовка ссылки для загрузки, пожалуйста подождите 15 секунд

Tylluanod (Owls)

Исполнитель: Charlotte Church,
Поддержать
В избранное
Версия 1
Текст
Youtube
Pan fyddair'r nos yn olau
A llwch y ffordd yn wyn
A'r bont yn wag sy'n croesi'r dwr
Difwstwr ym mhen llyn
Y tylluanod yn eu tro
Glywid o lwyncoed cwm y glo
Pan siglari'r hwyaid gwylltion
Wrth angor dan y lloer
A llyn y efridd ar ffridd y llyn
Trostynt yn chwipio'n oer
Lleisio'n ddidostur wnaent I ru
Y gwynt o goed y mynydd du
Pan lithrai gloyw ddwr glaslyn
I'r gwyll, fel cledd i'r wain
Pan gochai pell ffenestri'r plas
Rhwny briglas lwyni'r brain
Pan gaeal syrthni safnau'r cwn
Nosai ynys for yn eu swn
A phan dywlla'r cread
Wedi'i wallgofddydd maith
A dyfod gosteg diystwr
Pob gweithiwr a phob gwaith
Ni bydd eu lladin ar fy llw
Na llon na lieddf "tw-whit, tw-hw."
When night was lit by moon-glow
And dustly roads lay white
The empty bridge bestrode the stream
O'er water's gleam so bright
The owls were heard, each one in turn
From cwm y glo across the burn
When wild ducks swayed at anchor
Beneath the moonbeams bold
When moaning wind it's woe did sing
Whipping the wavelets cold
Pitiless was their hooting then
From myndd du across the glen
When gleaming glaslyn glided
Through dusk, like sword to sheath
When distant mansion's windows glowed
Through shadowed woodland's wreath
When sullen silence woodland's wreath
Ynysfor's night to their sounds
And when the worlds shall darken
Ended their frantic day
And when the stealthy stillness minds
All mankind's work and play
Still shall their latin sound, 'its true"
Nor glad nor sad, "tu shit, tu whool"